Langkah pertama untuk mengatasi kesukaran-kesukaran kita adalah dengan memusatkan perhatian kita kepada kenyataan-kenyataan yang sungguh-sungguh penting dari keadaan yang sedang kita dihadapi.